Helena Gerlichová- 1. housle
Eva Petrů- 2. housle
Milada Procházková - violoncello
Jiří Ton - kytara

Rubin Quartet

Rubin Quartet - komorní soubor s netradičním nástrojovým obsazením.

Rubin Quartet charakterizuje originalita zvuku a pestrost repertoáru. Soubor interpretuje hudbu dřívějších slohových období (baroko, klasicismus, romantismus). Výraznou část repertoáru tvoří salonní hudba, oblíbené swingové a muzikálové melodie, populární písně a evergreeny. Interpretační zkušenosti a technická vyspělost členů kvarteta zaujmou spolu s nápaditými aranžmá při koncertním provedení i při účinkování na společenských akcích. Společné produkce se zpěvačkou přináší zpestření programu. Originální zvuk je obohacen doprovodnými podklady bicích nástrojů.

 

 

 
Helena Gerlichová 1. housle
(*1969)
hudební studia zahájila na Konzervatoři v Pardubicích - 1984 (prof. L. Navrátil), absolvovala na Pražské konzervatoři - 1991 (prof. J. Štětina). Studia uzavřela v Dallasu (USA) 1993 (prof. E. Borok - koncert. mistr Dallas Symphony). Její hudební orientace je všestranná. Působila jako sólistka Opery Mozart (1996-2001). V současné době spolupracuje s Českým národním symfonickým orchestrem a nahrávacími studii ČT a ČRo. Je členem a primáriem Rubin Quartet.
 
 
Eva Petrů2. housle
(*1972) 
absolvovala Konzervatoř v Pardubicích - 1991 (PhDr. V. Kulík), studia zakončila absolutoriem Hudební fakulty AMU Praha - 1995 (Doc. J. Pazdera). Od roku 1996 se soustavně věnuje komorní hře. V roce 1997 iniciovala založení dueta Ten Strings (housle+kytara) a v roce 1998 vznik souboru Rubin Quartet. V letech 1992-2004 byla členkou souboru Česká swingharmonie. Dlouhodobě spolupracuje s orchestrem Hudebního divadla Karlín, příležitostně s ČNSO a nahrávacími studii ČT a ČRo. Od r. 1995 vyučuje hru na housle na umělecké škole v Praze.
 
 
Milada Procházkovávioloncello

(*1975)                                                                                                                                                                      absolvovala Pražskou konzervatoř - 1995 (prof. Moučka) a Hudební fakultu AMU Praha- 2000 (Doc. J. Páleníček). Své interpretační umění zdokonalovala na stáži v Paříži na Conservatoire Superieur a na kurzech violoncellistů M. Rostropoviče, A. May, J. Chuchra, M. Drobinského a dalších. V roce 2000 byla semifinalistkou Mezinárodní soutěže Pražského jara. Jako sólistka vystupovala s Jihočeskou filharmonií, Západočeskou filharmonií Teplice a Českou komorní filharmonií. V současnosti se věnuje především hudbě komorní. Orientuje se v různých hudebních žánrech a je proto vyhledávána soudobými českými skladateli pro premiérování a nahrávání jejich děl.

 
Jiří Tonkytara
(*1953)
vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka - 1978 (prof. V. Matausch) a Pražskou konzervatoř - 1985 (prof. J. Jirmal). Hraje na španělskou i elektrickou kytaru. Dlouhodobě spolupracoval s M. Hromkem v duetu Keltská kytara, s ansámblem Česká swingharmonie a s orchestry Národního divadla a Hudebního divadla Karlín. Zajímá se o různé hudební žánry, píše aranžmá pro Rubin Quartet. Od roku 1982 vyučuje hru na kytaru na umělecké škole v Praze.